– GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG –

TRUYỀN THÔNG Y TẾ SỨC KHỎE

Truyền thông là phương pháp hữu hiệu nhất để giúp người dân, cộng đồng nhận được thông tin, có kiến thức về sức khỏe, thực hiện các hành vi bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình.

Tuyên truyền về các hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin, các kỹ thuật, thành tựu y học tiên tiến… Ngoài ra, truyền thông còn giúp các cấp chính quyền, các bộ, ngành đoàn thể quan tâm đầu tư hơn cho công tác y tế.

Trong những năm qua, công tác truyền thông trong ngành y tế đã tham mưu kịp thời giúp Ngành Y tế xử lý kịp thời các thông tin nóng liên quan về y tế, giảm thiểu khủng hoảng truyền thông trong y tế tạo được dư luận tích cực, từng bước thay đổi cách nhìn nhận về công tác y tế.GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG Y TẾ

MÀN HÌNH TRUYỀN THÔNG
THIẾT BỊ THU PHÁT
WIFI FREE
THIẾT BỊ HẸN GIỜ

XTECH LÀ ĐƠN VỊ TIÊN PHONG DẪN ĐẦU TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ VỀ GIẢI PHÁP TRONG NGÀNH Y TẾ